Blog – Jeta e brendshme e aparateve të dëgjimit

Ndërtimi i brëndshëm i aparateve të dëgjimit


Shumica e aparateve dëgjimi janë të disenjuara me idenë; të kapin zërin dhe ta përpunojnë në mënyrë
të tillë që mbajtësi të mund të dëgjojë siç duhet. Megjithatë, kjo shtron një pyetje. Si funksionojnë
aparatet e dëgjimit?
Për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë si funksionojnë aparatet e dëgjimit, Signia ka krijuar një udhërrëfim
video dhe një udhëzues teksti që mund të shërbejë si shpjegim perfekt për klientët.
Si është ndërtuar brënda një aparat dëgjimi?
Nën sipërfaqen, aparatet e dëgjimit përbëhen nga disa pjesë elektronike. Një ose dy mikrofona kapin
tingullin dhe e përkthejnë atë në sinjale. Këto sinjale i dërgohen proçesorit, ku kryhet pjesa më e madhe
e punës. Atje, sipas nevojës së përdoruesit dhe softueri përcaktojnë se si do të tingëllojnë zhurmat.
Faktorët si vëllimi, kontrasti, dhe madje edhe OVP (Own Voice Processing) hyjnë në lojë në këtë pjesë.
Ndodh përpunimi i zërit të marrë nga jashtë dhe ky zë i koduar dërgohet nëpërmjet lidhjeve elektrike tek
marrësi, ku transformohet dhe transmetohet tek përdoruesi. Kjo i lejon njerëzit me humbje dëgjimi të
dëgjojnë në mënyrë të qartë, pa marrë parasysh se çfarë po dëgjojnë.
Pse është e rëndësishme pamja e aparatit?
Aparatet e dëgjimit kërkojnë një disenjo të lëmuar dhe të efektshëm për të funksionuar siç duhet. Forma
e aparatit të dëgjimit kontribuon shumë në atë se sa tërheqëse është për blerësit. Nëse ju mund të
kërkoni të bëni një aparat dëgjimi në formë katrore, fjala vjen,, ata nuk do të përshtateshin në trupin
tuaj.
Disenjo e aparatit të dëgjimit mbështetet në krijimin e një pajisjeje të rehatshme, organike që është e
veshur dhe fshehur lehtë pas veshit. Shumë njerëz me vështirësi dëgjimi nuk duan të mbajnë pajisje të
mëdha në kokat e tyre. Kjo i bën ata të mohojnë vendosjen e një aparati dëgjimi. Për këto arsye,
prodhuesit krijuan disenjo më estetike që përmbajnë të gjithë teknologjinë e nevojshme. Forma si fasule
e një aparati dëgjimi prapa veshit e lejon atë të fshihet dhe të jetë i kamufluar, sidomos te femrat.
Ngjyra të ndryshme lejojnë që ajo të përshtatet sipas nevojës e dëshirës së përdoruesit. Ngjyra e lëkurës
mund ta maskojë pajisjen më mirë, ndërsa ngjyrat e tjera mund ta bëjnë atë të këndshëm për syrin.
Po bateritë ku janë?
Aparatet e dëgjimit nuk përmbajnë vetëm mikrofona dhe marrës. Në to përfshihen edhe bateritë për të
mbajtur aparatin në punë dhe këto zakonisht mbahen në një vend ku arrihen lehtësisht. Në aparatet e
dëgjimit me bateri zinku ose bateri të rimbushëshme, burimi i energjisë mbahet në një panel të
lëvizshëm. Kjo lejon një zëvendësim të lehtë pasi bateria shkarkohet. Prodhimet e fundit të pajisjeve të
dëgjimit Signia mund të punojnë edhe me bateri të fuqisë Li-ion me kapacitet të lartë për t’i ngarkuar
ato, pasi aparati hiqet nga veshi.
Me inovacionet dhe përmirësimet e viteve të fundit, aparatet e dëgjimit po bëhen më të vogla dhe më
të zgjuara (smart). Ndërsa të gjitha pajisjet e dëgjimit ndajnë të njëjtin koncept të përgjithshëm, ata
vazhdimisht evoluojnë për t’u bërë më të mirë dhe më të pëlqyeshëm për një vesh që dëgjon dobët.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *