Blog – Nevoja për protezim akustik

Nevoja për vendosje të aparateve të dëgjimit (protezim akustik) është shumë më e madhe se sa mund të mendoni

Një në gjashtë të rritur vuan nga humbja e dëgjimit sipas statistikave më të fundit të dëmtimit të aftësisë së dëgjimit në Europë. Për më tepër, nëntë nga 10 njerëz me humbje të lehtë deri në të moderuar ende nuk mbajnë një aparat dëgjimi. Kjo do të thotë se ka një gamë të gjerë njerëzish që kanë nevojë për inkurajim për të vendosur një aparat dëgjimi dhe për të dëgjuar përfitimet që mund të sjellë në jetën e tyre.

Frika për të vënë një aparat dëgjimi

Pse shumë herë njerëzit shmangin vendosjen e aparateve të dëgjimit? Arsyeja më e madhe për të shmangur aparatet e dëgjimit është një farë sikleti  që lidhet me formën e aparateve të dëgjimit. Por është e rëndësishme të dihet se njerëzit që kanë nevojë për një aparat dëgjimi mund ta vënë ate pa frikë dhe ankth, pra me një besim të plotë në vetvete.

Shumë njerëz që kanë humbje  dëgjimi i shohin aparatet e dëgjimit me dyshim dhe i duken si pajisje të rënda dhe të dukshme. Natyrisht, kjo mund të ketë qenë e vërtetë në të kaluarën, por jo në epokën e teknologjisë së sotme. Sot, siç e dini, aparatet e dëgjimit mund të mos vihen re; disa janë aq të vogla sa ata  përshtaten thellë në kanalin e veshit. Natyrisht, këto aparate dëgjimi të vogla janë jashtëzakonisht të dobishme për zvogëlimin e konotacionit negativ të çështjes, duke u lejuar atyre që vuajnë nga humbja e dëgjimit që të vazhdojnë jetën e tyre të përditshme, pa i vënë veshin vërejtjes se kanë vënë aparate dëgjimi. Kjo është pikërisht se si industria e dëgjimit dhe e shëndetit ka trajtuar këtë çështje, duke përdorur aftësinë për të krijuar ITE-të “pothuajse të padukshme”.

Çfarë do të bënte një disenjo novatore  për ata me humbje dëgjimi?

Ndërsa është një mënyrë e shkëlqyer për të “fshehur” humbjen tuaj të dëgjimit dhe për të fituar më shumë besim, nuk mund të ndryshojë frikën që aparatet e dëgjimit do të ndihmojnë në gjëndjen e tyre. Një disenjo më elegante dhe më e padukshme apo e maskuar mirë, do të çlironte pacientin nga ankthi për vendosjen e këtij aparati. Kjo  do të transformonte jetën e tyre dhe do t’u mundësonte pacientëve të ndihen krejtësisht “normalë”. Ata do të ndjehen të sigurt në jetën e tyre të përditshme. Kjo mund të sjellë një besim të ri për të ndihmuar në shkatërrimin e barrierave shoqërore të lidhura me humbjen e dëgjimit.

Signia (Siemens-Sivantos) po udhëheq  prodhimin e aparateve të dëgjimit me modele të avancuara duke krijuar produkte me cilësi të lartë dhe që ndryshojnë jetën e këtyre pacientëve me rënie të aftësisë së dëgjimit.

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *