Blog – Nevoja për protezim akustik

Nevoja për vendosje të aparateve të dëgjimit (protezim akustik) është shumë më e madhe se sa mund të mendoni

Një në gjashtë të rritur vuan nga humbja e dëgjimit sipas statistikave më të fundit të dëmtimit të aftësisë së dëgjimit në Europë. Për më tepër, nëntë nga 10 njerëz me humbje të lehtë deri në të moderuar ende nuk mbajnë një aparat dëgjimi. Kjo do të thotë se ka një gamë të gjerë njerëzish që kanë nevojë për inkurajim për të vendosur një aparat dëgjimi dhe për të dëgjuar përfitimet që mund të sjellë në jetën e tyre.

Frika për të vënë një aparat dëgjimi

Pse shumë herë njerëzit shmangin vendosjen e aparateve të dëgjimit? Arsyeja më e madhe për të shmangur aparatet e dëgjimit është një farë sikleti  që lidhet me formën e aparateve të dëgjimit. Por është e rëndësishme të dihet se njerëzit që kanë nevojë për një aparat dëgjimi mund ta vënë ate pa frikë dhe ankth, pra me një besim të plotë në vetvete.

Shumë njerëz që kanë humbje  dëgjimi i shohin aparatet e dëgjimit me dyshim dhe i duken si pajisje të rënda dhe të dukshme. Natyrisht, kjo mund të ketë qenë e vërtetë në të kaluarën, por jo në epokën e teknologjisë së sotme. Sot, siç e dini, aparatet e dëgjimit mund të mos vihen re; disa janë aq të vogla sa ata  përshtaten thellë në kanalin e veshit. Natyrisht, këto aparate dëgjimi të vogla janë jashtëzakonisht të dobishme për zvogëlimin e konotacionit negativ të çështjes, duke u lejuar atyre që vuajnë nga humbja e dëgjimit që të vazhdojnë jetën e tyre të përditshme, pa i vënë veshin vërejtjes se kanë vënë aparate dëgjimi. Kjo është pikërisht se si industria e dëgjimit dhe e shëndetit ka trajtuar këtë çështje, duke përdorur aftësinë për të krijuar ITE-të “pothuajse të padukshme”.

Çfarë do të bënte një disenjo novatore  për ata me humbje dëgjimi?

Ndërsa është një mënyrë e shkëlqyer për të “fshehur” humbjen tuaj të dëgjimit dhe për të fituar më shumë besim, nuk mund të ndryshojë frikën që aparatet e dëgjimit do të ndihmojnë në gjëndjen e tyre. Një disenjo më elegante dhe më e padukshme apo e maskuar mirë, do të çlironte pacientin nga ankthi për vendosjen e këtij aparati. Kjo  do të transformonte jetën e tyre dhe do t’u mundësonte pacientëve të ndihen krejtësisht “normalë”. Ata do të ndjehen të sigurt në jetën e tyre të përditshme. Kjo mund të sjellë një besim të ri për të ndihmuar në shkatërrimin e barrierave shoqërore të lidhura me humbjen e dëgjimit.

Signia (Siemens-Sivantos) po udhëheq  prodhimin e aparateve të dëgjimit me modele të avancuara duke krijuar produkte me cilësi të lartë dhe që ndryshojnë jetën e këtyre pacientëve me rënie të aftësisë së dëgjimit.

Blog – Jeta e brendshme e aparateve të dëgjimit

Ndërtimi i brëndshëm i aparateve të dëgjimit


Shumica e aparateve dëgjimi janë të disenjuara me idenë; të kapin zërin dhe ta përpunojnë në mënyrë
të tillë që mbajtësi të mund të dëgjojë siç duhet. Megjithatë, kjo shtron një pyetje. Si funksionojnë
aparatet e dëgjimit?
Për të ndihmuar njerëzit të kuptojnë si funksionojnë aparatet e dëgjimit, Signia ka krijuar një udhërrëfim
video dhe një udhëzues teksti që mund të shërbejë si shpjegim perfekt për klientët.
Si është ndërtuar brënda një aparat dëgjimi?
Nën sipërfaqen, aparatet e dëgjimit përbëhen nga disa pjesë elektronike. Një ose dy mikrofona kapin
tingullin dhe e përkthejnë atë në sinjale. Këto sinjale i dërgohen proçesorit, ku kryhet pjesa më e madhe
e punës. Atje, sipas nevojës së përdoruesit dhe softueri përcaktojnë se si do të tingëllojnë zhurmat.
Faktorët si vëllimi, kontrasti, dhe madje edhe OVP (Own Voice Processing) hyjnë në lojë në këtë pjesë.
Ndodh përpunimi i zërit të marrë nga jashtë dhe ky zë i koduar dërgohet nëpërmjet lidhjeve elektrike tek
marrësi, ku transformohet dhe transmetohet tek përdoruesi. Kjo i lejon njerëzit me humbje dëgjimi të
dëgjojnë në mënyrë të qartë, pa marrë parasysh se çfarë po dëgjojnë.
Pse është e rëndësishme pamja e aparatit?
Aparatet e dëgjimit kërkojnë një disenjo të lëmuar dhe të efektshëm për të funksionuar siç duhet. Forma
e aparatit të dëgjimit kontribuon shumë në atë se sa tërheqëse është për blerësit. Nëse ju mund të
kërkoni të bëni një aparat dëgjimi në formë katrore, fjala vjen,, ata nuk do të përshtateshin në trupin
tuaj.
Disenjo e aparatit të dëgjimit mbështetet në krijimin e një pajisjeje të rehatshme, organike që është e
veshur dhe fshehur lehtë pas veshit. Shumë njerëz me vështirësi dëgjimi nuk duan të mbajnë pajisje të
mëdha në kokat e tyre. Kjo i bën ata të mohojnë vendosjen e një aparati dëgjimi. Për këto arsye,
prodhuesit krijuan disenjo më estetike që përmbajnë të gjithë teknologjinë e nevojshme. Forma si fasule
e një aparati dëgjimi prapa veshit e lejon atë të fshihet dhe të jetë i kamufluar, sidomos te femrat.
Ngjyra të ndryshme lejojnë që ajo të përshtatet sipas nevojës e dëshirës së përdoruesit. Ngjyra e lëkurës
mund ta maskojë pajisjen më mirë, ndërsa ngjyrat e tjera mund ta bëjnë atë të këndshëm për syrin.
Po bateritë ku janë?
Aparatet e dëgjimit nuk përmbajnë vetëm mikrofona dhe marrës. Në to përfshihen edhe bateritë për të
mbajtur aparatin në punë dhe këto zakonisht mbahen në një vend ku arrihen lehtësisht. Në aparatet e
dëgjimit me bateri zinku ose bateri të rimbushëshme, burimi i energjisë mbahet në një panel të
lëvizshëm. Kjo lejon një zëvendësim të lehtë pasi bateria shkarkohet. Prodhimet e fundit të pajisjeve të
dëgjimit Signia mund të punojnë edhe me bateri të fuqisë Li-ion me kapacitet të lartë për t’i ngarkuar
ato, pasi aparati hiqet nga veshi.
Me inovacionet dhe përmirësimet e viteve të fundit, aparatet e dëgjimit po bëhen më të vogla dhe më
të zgjuara (smart). Ndërsa të gjitha pajisjet e dëgjimit ndajnë të njëjtin koncept të përgjithshëm, ata
vazhdimisht evoluojnë për t’u bërë më të mirë dhe më të pëlqyeshëm për një vesh që dëgjon dobët.