Blog – Arritja e qetësisë me paisje anuluese të zhurmës

Arritja e qetësisë me paisje  anuluese të zhurmës            Në botën e sotme, të mbushur me trafik, transport publik dhe “peizazhe” urbane, ndotja nga zhurmat (ndotja akustike) po bëhet një çështje e ditës. Pajisjet për anulimin e zhurmës mbeten si e vetmja zgjidhje. Ndotja nga zhurmat është një koncept relativisht i ri në historinë e njerëzimit, por ka … Continue reading Blog – Arritja e qetësisë me paisje anuluese të zhurmës