Blog-Pse është audiometria e tonit të pastër një test i zakonshëm i dëgjimit?

Përdoret shpesh si një vlerësim diagnostikues i linjës së parë; një test i audiometrisë me ton të pastër u mundëson profesionistëve të kujdesit për dëgjimin të përcaktojnë nëse një pacient po përjeton humbje të dëgjimit. Sidoqoftë, një test i dëgjimit me audiometrinë me ton të pastër jo vetëm që konfirmon ose hedh poshtë një diagnozë … Continue reading Blog-Pse është audiometria e tonit të pastër një test i zakonshëm i dëgjimit?