Blog – Edukimi dhe Humbja e Dëgjimit:

  Si humbja e dëgjimit në frekuenca të larta mund të ndikojë drejt për së drejti në mbarëvajtjen në mësime.   Humbja e dëgjimit në frekuencat e larta mund të ketë një ndikim të rëndë në aftësinë e fëmijës për të mësuar. Për njerëzit që e kanë provuar këtë gjendje, natyra dobësuese e humbjes së … Continue reading Blog – Edukimi dhe Humbja e Dëgjimit: