eCHARGER

Një lehtësi e pakrahasueshme për aparatet e dëgjimit; bateri të rikarikueshme.

Siemens është e para firmë që ka prodhuar ushqyesin “eCharger” i cili ringarkon aparatet e tipit “Pure” dhe “Motion” (aparate mbrapa veshit). Proçesi është mjaft i thjeshtë; para rënies për të fjetur, aparatet vendosen brënda në ushqyes siç tregohet në figurë dhe lihen gjithë natën. Ky lloj ngarkimi siguron punimin e aparateve gjatë gjithë ditës pasardhëse deri në 3-4 ditë. Sipas të dhënave teknike, dy copë bateri mund të shkojnë edhe një vit duke u ngarkuar çdo natë.

Përveç leverdisë ekonomike dhe sigurisë së punës së vazhdueshme gjatë gjithë ditës, “eCharger siguron edhe një zgjidhje mjaft efikase në zgjatjen e jetës së aparatit; përveç karikimit ai bën edhe thithjen e lagështirës së aparateve.