Blog – Edukimi dhe Humbja e Dëgjimit:

 

  • Si humbja e dëgjimit në frekuenca të larta mund të ndikojë drejt për së drejti në mbarëvajtjen në mësime.

 

Humbja e dëgjimit në frekuencat e larta mund të ketë një ndikim të rëndë në aftësinë e fëmijës për të mësuar. Për njerëzit që e kanë provuar këtë gjendje, natyra dobësuese e humbjes së dëgjimit me frekuencë të lartë është e dukshme. Por për të tjerët, pra femijtë, mungesa e të kuptuarit mund të çojë në më pak mbështetje, më pak pranueshmëri dhe më pak mirëkuptim si një e tërë. Studimet e fundit në fëmijtë me simptoma të humbjes së dëgjimit në frekuencë të lartë kanë treguar se kjo formë specifike e humbjes së dëgjimit ka  ndikim jo të mirë. Konkretisht, kur bëhet fjalë për filtrimin e zhurmës në sfond, pra në një mjedis ku ka zhurmë, do të ketë vështirësi të kuptojë fjalë të veçanta me bashkëtingëllore. Përveç këtyre çështjeve të vazhdueshme, fëmijët me humbje të dëgjimit në frekuencë të lartë mund të lodhen më shumë se fëmijtë normale deri në fund të ditës. Përveç këtyre simptomave specifike, humbja e dëgjimit me frekuencë të lartë mund të jetë më e vështirë për t’u diagnostikuar se sa format e tjera më akute. Kjo është arsyeja pse është tepër e rëndësishme t’i kushtojmë vëmendje fëmijëve që nuk janë në gjëndje të përqendrohen dhe t’i mbështesim ata.

  • Si ndikon humbja e dëgjimit në frekuencë të lartë në arsimin e përditshëm.

Ndërsa studentët me humbje më të thellë të dëgjimit shpesh do të marrin burimet e nevojshme për të patur sukses në arsim, fëmijët me humbje të dëgjimit me frekuencë të lartë shpesh nuk marrin të njëjtin nivel mbështetjeje. Për shkak se duhet më shumë kohë për të njohur dhe diagnostikuar këtë gjendje, ajo mund të mbetet e pakontrolluar për një kohë shumë më të gjatë. Studenti arrin të kuptojë rënien e aftësisë së dëgjimit për shkak të pamundësisë për të filtruar ose përpunuar në mënyrë adekuate zhurmën në sfond. Kjo do të thotë, që në të gjitha këto rrethana, këto studentë mund të përpiqen t’i kushtojnë vëmendje humbjes së tyre të dëgjimit. Vetëm disa nga shembujt se si kjo lloj humbje e dëgjimit mund të ndikojë në edukimin përfshijnë:

  • Vështirësia për t’i kushtuar vëmendje shoqërimit.

Fëmijët me këtë formë të humbjes së dëgjimit shpesh përpiqen të diferencojnë dhe të dëgjojnë moshatarët e tyre në mjedise të zhurmshme, si në kohën e drekës ose të pushimit. Meqenëse nxënësi apo studenti nuk është në gjendje të kuptojë në mënyrë efektive bisedat përreth tyre, është e lehtë për ta që të duken të shpërqendruar ose të pavëmendshëm. Me fëminë është ndryshe; situatat shoqërore janë çdo ditë për ta, si brënda dhe jashtë shkollës, çka mund të çojë në sfida me grupet e tyre të shokëve. Mundet madje, që ata nuk janë në gjëndje të dëgjojnë siç duhet emrin e tyre ose një mësues që përpiqet të tërheqë vëmendjen e tyre në palestër dhe aktivitete të ngjashme në grup.

  • Përpjekja për të kuptuar mësuesin.

Përgjatë mësimit në klasë, edhe një sasi e vogël e zhurmës në sfond mund ta bëjë sfiduese për fëmijët me humbje të dëgjimit me frekuencë të lartë të dallojnë se çfarë po thotë mësuesi i tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur bëhet fjalë për tinguj bashkëtingëllorë. Për studentët që përpiqen të mësojnë një gjuhë të huaj, për shembull, kjo mund të jetë veçanërisht sfiduese. Çon në çështje me shqiptimin dhe artikulimin, çka shton vështirësinë e mësimit të një gjuhe të huaj, veçanërisht të folurin.

  • Lodhje e tepërt pas një dite të plotë dëgjimi.

Për shkak se fëmijët me humbje të dëgjimit në frekuenca të larta duhet të fokusohen më shumë  dhe të përqendrohen në dëgjim, kjo mund të çojë në probleme. Për fëmijët më të vegjël, kjo mund të nënkuptojë lodhje në fund të ditës, por ndërsa presioni dhe numri i klasave rritet, rezultatet mund të jenë edhe më të rëndësishme për fëmijë më të rritur. Lodhja dhe rezultatet e përqendrimit të tepërt mund të çojnë në probleme të tjera shëndetësore – dhe madje edhe në stres mendor. Kjo mund të rezultojë në ankth dhe depresion në raste më ekstreme.

  • Pse një sistem mbështetës efektiv është i domosdoshëm për studentët me humbje të dëgjimit.

Për të rinjtë me humbje të dëgjimit, mund të jetë sfiduese të vazhdojnë mësimet. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata me humbje të dëgjimit në frekuencë të lartë. Përparimi në mësime i dobët, probleme në shkollë dhe stres në rritje. Por me masat e duhura, është e mundur të ofrohet një mjedis pozitiv dhe funksional për nxënësit me humbje të dëgjimit. Për të përmirësuar performancën e shkollës dhe për të ndihmuar studentët të jetojnë në përputhje me potencialin e tyre, mbështetja është e domosdoshme. Çfarë mund të bëhet për të mbështetur të rinjtë me humbje të dëgjimit në shkollë? Ndihma ndaj nxënësve apo studenteve për të menaxhuar humbjen e dëgjimit me frekuencë të lartë është më e lehtë nga sa mund të mendoni. Para së gjithash, thjesht ndrrimi i pozicionit më afër mësuesit mund të sjellë një ndryshim të madh. Në mënyrë të ngjashme, largimi i studentëve nga zona më të zhurmshme në klasë gjithashtu mund të ndihmojë. Përtej asaj që mund të bëhet në klasë, ju mund të rekomandoni përdorimin e një aparati dëgjimi për studentët me probleme të tilla.Aparatet e dëgjimit  sigurojnë një mënyrë praktike dhe efektive për t’i lejuar studentët të mësojnë mbi kushtet e tyre.Nuk ka nevojë për modifikime, klasa të specializuara ose akomodime shtesë.

 

Signia Hearing Aids

Leave a Comment

(0 Comments)

Your email address will not be published. Required fields are marked *